درباره پارس اورنگ آریانا
ʻʻ

شرکت تولیدی بازرگانی و خدمات پشتیبانی  پارس اورنگ آریانا ، باسابقه ای بیش از 10سال و با هدف گسترش، بهبود کیفیت و افزایش کارایی انواع فیلم های بسته بندی و تأمین مایحتاج صنایع بسته بندی کشور تأسیس گردید. تولیدی بازرگانی و خدمات پشتیبانی  پارس اورنگ آریا، با سابقه ای بیش از 10سال و با هدف گسترش، بهبود کیفیت و افزایش کارایی انواع فیلم های بسته بندی و تأمین مایحتاج صنایع بسته بندی کشور تأسیس گردید.

اطلاعات تماس

آدرس: کیلومتر ۴۵ جاده امام رضا (ع)، شهرک صنعتی جنت آباد، بلوار صنوبر، خیابان لاله ۱۱

شماره های تماس: ۷۷۳۰۲۳۰۱-۰۲۱ ، ۷۷۳۰۱۵۱۳-۰۲۱ ، 34572515-۰۲3

خط مشی پارس اورنگ آریانا

شرکت تولیدی بازرگانی و خدمات پشتیبانی پارس اورنگ آریانا، به آینده‌ای می‌اندیشد که به‌عنوان پشتیبان و رهبر، علم و هنر بسته بندی هوشمند و فعال را که مهم‌ترین راه ارتباط تولیدکننده و مصرف‌کننده است نهادینه کرده و ضرورت استفاده از آن را فرهنگ‌سازی کند.

logo-samandehi