ثبت سفارش

مراحل ثبت سفارش

گام به گام در کنارتان هستیم

 • مرحله اول

  ثبت سفارش توسط مشتری

 • مرحله دوم

  بررسی سفارش درج شده توسط تیم فروش

  مرحله دوم

 • مرحله سوم

  هماهنگی با مشتری جهت صدور فاکتور

 • مرحله چهارم

  ایجاد فاکتور در سفارشات سفارش دهنده

  مرحله چهارم

 • مرحله پنجم

  پرداخت توسط مشتری

 • مرحله ششم

  ارسال کالا

  مرحله ششم